Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

fam
nie mów nic nikomu, rób po swojemu.

October 09 2017

fam
wszyscy w innych miastach, krajach, na innych kontynentach - życie nomada.

October 07 2017

fam
do lasu.

September 23 2017

1462 ff66 390
Reposted fromkimik kimik viayanek yanek
fam
najcięższy rodzaj miłości to ten, gdy kogoś naprawdę kochasz, ale nie dajesz rady poświęcić tej osobie całego życia. chcesz chwili dla siebie, oddechu, prywatności - wszelakiej. przecież każdy z nas jest trochę egoistą, prawda?
potrzebuję zamknąć się w moim pudełku.

September 13 2017

fam
1345 fb8a 390

September 11 2017

fam
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viayanek yanek

September 04 2017

fam
Rok dwunasty - piękny start.
fam
0913 e00e 390
va bank

September 03 2017

fam
Bańka racjonalności musi pęknąć.
Halo, halo, spadamy!

August 31 2017

fam
Chorobliwe zagryzanie warg cudzych.
Reposted fromfau fau

August 29 2017

fam
ahoy wyzwania!

August 24 2017

fam
Podziewam się w Warszawie, ale serce mam w Zurychu (:

August 21 2017

fam
96 godzin. 

August 14 2017

fam
Zaletą ludzi z jednego z najszczęśliwszych państw na świecie jest choćby to, że zawsze będą Cię tym szczęściem zarażać.
i awokado, drzewo awokado też do mnie przemawia.
fam
8902 2f79 390
Reposted byfrittatensuppegreywolfstrzepy
6640 eea3 390

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack
fam
Reposted fromseleneskin seleneskin viaSTYLTE STYLTE
fam
7502 cf93 390
Reposted frompixielark pixielark viacinnamomum cinnamomum

August 12 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl